Професионализъм, независимост, коректност

Ние оценяваме активи и Ви консултираме, когато инвестирате.

Можете да разчитате на професионализъм, независимост, коректност, експедитивност и репутация – всичко, което изисквате в този процес.

big

Услуги

valuation-tumbs

Оценителски услуги

  •  Оценка на недвижими имоти
  •  Оценка на машини и съоръжения
  •  Оценка на търговски предприятия и вземания
  •  Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
  •  Оценка на права на интелектуалната и индустриална собственост и други фактически отношения
Повече
tumb-2

Инвестиционни услуги и консултации

Инвестиционните проекти и инвестиционните дейности с всички видове активи са важна част от услугите, които Булекс Консулт ЕООД предлага на своите клиенти. Докато опитът на дружеството при инвестициите в реални активи е незаменим, то инвестициите в ценни книжа и дялове са експертиза на Булекс Инвест АД.

Повече

Булекс Инвест АД

AnalyticsTumbs

­

Булекс Инвест АД

от месец май 2011 година Булекс Инвест АД започва да се развива в областта на инвестиционните проекти и консултациите в процеса на инвестирането.
Опитът на дружеството и екипа, изграден за 13 години работа като инвестиционен посредник, остават на разположение на клиентите ни

Повече