Булекс Инвест АД

•  през 2011 година акционерите на Булекс Инвест АД вземат решение да прекратят дейността на дружеството като инвестиционен посредник и от месец май 2011 година Булекс Инвест АД започва да се развива в областта на инвестиционните проекти и консултациите в процеса на инвестирането. Опитът на дружеството и екипа, изграден за 13 години работа като инвестиционен посредник, остават на разположение на клиентите ни;

•  ИП Булекс Инвест АД е упълномощен инвестиционен посредник по търговото предложение, отправено от Интерком Груп ООД към акционерите на Явор АД. Търговото предложение стартира на 26 февруари 2008 година и приключва на 24 март 2008 година;

•  през 2006 година Булекс Инвест АД е консултант по придобиването на мажоритарния дял и преструктурирането на Явор АД, гр. Варна;

•  Булекс Инвест АД е консултант по първото увеличение със 150 000 лева на капитала на Премиер Фонд АДСИЦ, гр. Варна. Задължителното по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел увеличение на капитала до 650 000 лева приключва успешно на 23 юни 2006 година, като всички права са продадени при цена 0,60 лв за право още на първия борсов аукцион на 17 май 2006 година;

  в края на 2005 година Булекс Инвест АД инициира и организира създаването на дружество със специална инвестиционна цел Премиер Фонд АДСИЦ, като учредители се включват основните партньори и клиенти на Булекс Инвест АД;

•  2005 г. – Булекс Инвест АД увеличава клиентската си база над три пъти; в края на 2005 година сумата на привлечените клиентски активи достига 27 милиона лева;

•  2004 г. – Булекс Инвест АД е инвестиционен посредник по борсовата приватизация на 33% от Заводски Строежи Девня АД; през същата година от дружеството са подготвени и реализирани приватизационни сделки за Завод за Автоматика и Телемеханика АД, гр. София, Тракия Ресурс ООД, гр. Пловдив, Водно Стопанство ЕАД, гр. София; през същата година Булекс Инвест АД е инвестиционен посредник по борсовата приватизация на миноритарен пакет на Камел АД, гр. Каварна;

•  на 12 март 2004 година общото събрание на Булекс Инвест АД взема решение за увеличение на капитала на 220 000 лв;

•  2003 г. – Булекс Инвест АД е консултант по приватизационните сделки за Пътно Поддържане Бургас ООД, гр. Бургас и миноритарен дял в Проучване и добив на нефт и газ АД. През същата година дружеството аргументира, поема и финализира плащането по приватизационната сделка за Златни Пясъци АД с инвестиционни бонове – неизползван до тогава инструмент при такива плащания;

•  2002 г. – Булекс Инвест АД е основен инвестиционен посредник за плащанията по приватизационната сделка за Златни Пясъци АД гр.Варна;

•  2001 г. – Булекс Инвест АД е основен инвестиционен посредник за плащанията по приватизационната сделка за Каучук АД, гр.Пазарджик;

•  2000 г. – Булекс Инвест АД е основен инвестиционен посредник за плащанията по приватизационната сделка за Трансстрой Варна АД;

•  на 22 май 1998 г. Булекс Инвест получава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник от ДКЦК (сега Комисия за Финансов Надзор);

•  19 юни 1995 г. Булекс Инвест АД е регистрирано с решение на Варненски Окръжен Съд, фирмено дело 2694/95г. Основните акционери на дружеството са сред създателите на капиталовия пазар във Варна и акционери на първите по рода си тържища за ценни книжа в региона.

Научни публикации