За нас

БУЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД е регистрирано през 1995.

Дружеството получава Лиценз от Агенцията за приватизация през 1996 година и от тогава работи активно на пазара на консултантски и оценителски услуги.

 

От 2010г. дружеството е член на Камарата на независимите оценители в България.

Членовете на екипа ни притежават сертификати за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, земеделски земи и трайни насаждения

Услугите се извършват според нормативните изисквания на Закона за независимия оценител, Кодекса за професионална етика и действащите в страната Международни стандарти за оценяване, но на първо място клиентите ни разчитат на коректност, професионализъм, конфиденциалност и експедитивност.