Нашите клиенти

 

• Държавни и общински предприятия и учреждения – Община Варна, Община Ловеч, Община Балчик,  Областна администрация Варна, Областна администрация Шумен, Варненски окръжен съд; Варненски административен съд, Агенция по Вписванията,  Технически Университет Варна, Областна Дирекция по земеделие Варна, Агенция за приватизация – оценки на обособени обекти на Златни Пясъци АД,   обособени обекти на Св. Св. Константин и Елена АД,  Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на Отбраната на РБ,  Главна Дирекция на Данъчната Администрация

• Оценки на дружества и отделни активи –  Варненска корабостроителница АД; Петрол АД;  Хемус Еър АД – оценка на летателни апарати;   Параходство БМФ АД – оценки на плавателни съдове; Пристанище Варна ЕАД, Алкомет АД, Златни Пясъци АД, Стил Златни Пясъци ООД, Заводски строежи АД, ЕРП Златни Пясъци АД, Китка АД, Лонгоза ЕАД, Интерком Груп ООД, Явор АД, Терем- КРЗ Флотски арсенал АД; Плиска ойл АД, Пестицид ЕООД, Фикосота АД, Инвестиции и строителство ООД, Премиер Фонд АДСИЦ, ПОК Съгласие, Холдинг Варна АД и др.

• Клиенти, изискали оценки на дружества за инвестиционни цели – Водно стопанство ЕАД, Завод за автоматика и телемеханика ЕАД, Пътно поддържане Варна ЕООД, Пътно поддържане Бургас ЕООД, Техенерго ЕАД, Тотема ЕООД, Камчийска гора ЕАД и др.

• Банкови и финансови институции, в това число Банка ДСК ЕАД, УниКредит Булбанк АД, SG Експресбанк АД, Райфайзенбанк (България) АД, Общинска Банка АД, Регионална инвестиционна банка клон България, Банка Пиреос България, Първа Инвестиционна Банка АД, Токуда Банк АД, ЦКБ АД

• множество индивидуални възложители на пазарни и ипотечни оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения в градовете Варна, София, Бургас, Пловдив, Шумен, Добрич, Провадия, Русе, Разград, Търговище, Бяла, Ловеч и други;

• чуждестранни инвеститори от Великобритания, Русия, Турция, Германия, Израел.