Notice: извикана некоректно. Заявката не съдържа правилен брой подсказки (2) за броя на подадените аргументи (3). За повече информация вижте Debugging in WordPress. (Това съобщение беше добавено във версия 4.8.3.) in /home/bulexnet/public_html/wp-includes/functions.php on line 3838
Булекс Консулт

Тарифа

Цени за консултантски услуги, инвестиционни анализи и оценки с цел преобразуване на търговски дружества – по договаряне, според сложността на задачата;

Оценка на поземлен имот – от 150 лв;

Оценка на апартамент – от 120 лв;

Оценка на къща /вила/ – от 180 лв;

Оценка на единичен търговски, складов или административен обект – от 300 лв;

Оценка на група търговски, складови или административни обекти с подобно предназначение – от 500 лв;

Оценка на производствени и складови бази /сгради и земя/ – от 500 лв;

Оценка на семейни хотели, апарт хотели и хотелски комплекси – от 500 лв;

Оценка на търговски предприятия – от 500 лв;

Оценка на превозно средство – от 100 лв;

Оценка на производствена машина или съоръжение – от 120 лв;

Оценка на гараж – от 90 лв;

Експертно становище от независим оценител, изисквано от Общинска администрация за промяна на статута в жилищен – 60 лв;

Оценка на вземания – по договаряне;

Оценка на други активи – по договаряне;

Актуализация на оценка (до 1 г.) – 50% от първоначалната цена, минимум 80 лв.