Notice: извикана некоректно. Заявката не съдържа правилен брой подсказки (2) за броя на подадените аргументи (3). За повече информация вижте Debugging in WordPress. (Това съобщение беше добавено във версия 4.8.3.) in /home/bulexnet/public_html/wp-includes/functions.php on line 3838
Булекс Консулт

Услуги / Инвестиционни услуги и консултации

•  Инвестиционни портфейли от ценни книжа;

•  Пазарни анализи;

•  Оценяване на ценни книжа;

•  Консултации при преструктурирането на инвестиционни портфейли;

•  Консултации и оценителски услуги при придобиването и продажбата на значителни дялове от акционерни дружества (включително публични);

•  Консултации и оценителски услуги при преструктурирането на акционерни дружества (включително публични).

Инвестиционните проекти и инвестиционните дейности с всички видове активи са важна част от услугите, които Булекс Консулт ЕООД предлага на своите клиенти.

Докато опитът на дружеството при инвестициите в реални активи е незаменим, то инвестициите в ценни книжа и дялове са експертиза на екипа на Булекс Инвест АД.