Услуги / Оценителски услуги / Земеделски земи и трайни насаждения

fields2

• оценки на земеделски земи, включващи ниви, пасища, ливади, овощни градини, лозя и други.

• оценки на трайни насаждения в овощни градини, лозя, градини засяти с многогодишни растения, като се отчита годишното плододаване, качеството на продукцията, оставащият живот на насажденията, съответните съоръжения и подобрения в имота (поливни системи, дренажи, регулаторни системи и др. помощни съоръжения), състоянието на пазара на съответната продукция.

• оценки на земеделски земи, които са закупени с цел по-нататъшна промяна на предназначението на земята за търговско, промишлено или жилищно строителство.

• оценки на земеделски земи, застроени със съществуващи сгради, селскостопански постройки и съоръжения, използвани за производството на продукция;

• оценки на земеделски земи с изградени върху тях пътища, комуникации, водоеми и др.

• оценки на земеделски земи с цел покупко-продажба; инвестиция с цел получаване на доход (рента); залог; получаване на земя като наследство или дарение; подялба и обезщетения на съсобственици; замяна на държавна и общинска земя със земи на частни лица и др.

• оценки на пазарните цени при отдаване под наем на земеделска земя.

• оценка на сервитути за изграждане на елементи на инфраструктурата върху земеделски земи